Te Kura Māori o Porirua

(04) 235 9617 tari@kura-porirua.school.nz 392 Warspite Ave, Ascot Park, Porirua 5024

Ngā mōteatea

Tau mai e Kapiti 

Nā Kīngi Te Ahoaho Tahiwi

Honongaitua

Tau mai e Kapiti

Te kāinga o te hunga kua wehe ki te iwi nui i te pō.

Te marae i Wai-ō-rua tēnei te mihia,

Te wāhi i tanuku ai te whakaaro o te motu,

Kia patua ō tamariki i kopaina e koe.

Hei tohu ki ngā uri whakaheke mai

i te mana o tuawhakarere iho

i te mana i te wehi o Io nui...i


Tau mai e Kapiti

Te Whare Wānanga o ia, o te nui, o te wehi o te Toa.

Whakakaupapa i te nohotahi, a Awa, a Toa, a Raukawa.

I heke mai i Kāwhia ki te kawe tikanga

hei ora mō ngā uri o muri nei.

Tau mai e Kapiti te kāinga tupu

o te wehi, o te toa, o te whakamanawanui...i


Tau mai e Kapiti

Te kāinga o te kino, o te mau-ā-hara, o te kaitangata

e ai rā hoki ki ngā kupu whakapae o ngā iwi maha o te motu nei.

Ko Rangatira te marae tēnei te mihia,

tōna rite he marae paenga whakairo,

ki roto Kaiweka, he marae rongonui

ki runga ki raro tāwhio noa...a


Tau mai e Kapiti

Whakataretare mai ki te rangatahi e hao nei.

Waikāhua, Waikātohu, e mau ki ngā mana i ngakia e koe.

Ūhia mai rā te manaakitanga a ngā tūpuna kua wehe ki te pō

hei mauri whakakaha i te hinengaro

o Tama, o Hine e pae nei.


Tērā ia ngā tai 

Nā Te Rauparaha

Honongaitua


Tēra ia ngā tai o Honipaka

Ka wehe koe i ahau e;

He whakamaunga atu nāku

Te ao ka tākawe

Nā runga mai o Te Motu,

E tū noa mai rā koe i ahau, e

Nāku ia rā koe i waiho i taku whenua iti,

Te rokohanga, te taranga i a tāua.

Ka mihi mamao au ki te iwi rā ia,

Moe noa mai i te moenga roa.

Ka paria e te tai; piki tū, piki rere,

Piki tākina mai rā, tē kawea au e te tere.

Te Kawau i Muriwhenua

Tēnā taku manu, he manu ka onga noa;

Runā ki te whare, te hau o Matariki

Mā te whare-pō-rutu-e

Mā te rahi Āti Awa

E kautere mai rā,

Whakaurupā taku aroha, nā-i.
Kāore te tukituki te tau o taku ate

Ahakoa nā Te Arawa te waiata i tito i whakarerea e rātou nā runga anō i ngā mahi tinihanga ā Te Rauparaha ki a Te Arawa me Ngā Puhi i Motutawa i Rotorua i te tau 1815.  Nā Wi Parata Te Kākākura o Ngāti Toarangatira, o Ati Awa ki Waikanae hoki tēnei waiata i poipoi.  

 Honongaitua 


Kāore te tukituki te tau o taku ate

Me pēwhea rā te whakahokinga mō te Kihirangi

tēnei anō te Whare-kaponga

te moe i te whare-kai-a-te-kuri

Ka rite rawa waiho e…….

 

Ko wai te tūpuna i noho ki te haere

Rongomaipapa ka haruru ki tawhiti

Te Moana Pounamu i a Ihipa,

Te Ruruku-o-te-rangi, ko te Okoro, ko te Pakipaki

Te Kauru-o-te-Rangi, tōu tāonga i hoki mai ai

Ko te Heketua na......

 

I hoki anō i a Maru i runga i te uru-runga o te rā

i a Uenuku-kō-ihu, Kahukura-Mihiata, Tukaki

me ko Hinehope, te Ngunguru-ki te-Rangi

Hinematioro, Kahiwa, Te Kani-a takirau

Ka oti atu e……..

 

He nui anō ō tūpuna i haere ki tawhiti

i a Pouriao ko Punakiao, Tāuhuwhakatiki, Kaimatai

Ko Tamangarangi, ko Muriwhenua

i a Pohepohe, i a Kukutai

ko te Kanawa e.........

 

He aha te hē i a Ngātoro i haere kūini?

me aha Maromuka nānā te Ao-hinga

te Ihonga o Kurawaero

nāna i ai atu Kaitāwhara

Ka puta kei waho, Korouaputa, Parekowhatu, Waitohi, Te Rauparaha

Rangihaeata me ko Rangitopeora

Ko ngā toru e....e.


Noho ake au

Nā Pererika Timutimu ngā kupu  

Nā Wilson Poha te rangi

 

Noho ake au ki runga o Matairangi runga i te taumata o te ranga a Hiwi

Ka titiro iho rā ko Te Whanganui ā Tara i nohoia nei rā e Ngai Tara, Ngāti Ira

Taranihoniho te tamaiti a Whatonga, ko Hotuwaipara i piri te poho e i…aue

Ka huri aku karu ki te tai o te Tonganui e takoto mai ana papatahi ana rā

Te taniwha nei e a Whataitai nui

Koia i whenuatia e ngā tai hurihuri

Koia i hikina e te hao whenua ka huri ki te keo wairua manu nei e…i…aue

Ka titiro whakawaho ki te Taitokerau ki te whanga i hangaia nei e Ngake te taniwha

Ka kite atu i te tokotoru a Tara, Mokopuna, Makaro, Matiu ngā motu nei

Kei te ngutu whanga e Turanganui – ō – Kupe, Tangihanga – ō – Kupe, Aroaro – ō – Kupe e…aue

Ka rere atu au runga Rere atu au runga o te Whetukairangi ka tiaho iho rā ko te motu Kairangi

Ko te roto para e i reira whakahua, ko wai ki tū hutia kakariki e

Ora tonu nei hoki hei whakataukī katahi ka huri ki taku mauri tau Upoko o te Ika, Whanganui ā Tara

Hi aue hi!